Rzecznik Praw Doktoranta

STRONA INTERNETOWA: LINK

Rzecznik Praw Doktoranta
r.pr. Wojciech Kiełbasiński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wojciech Kiełbasiński – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wcześniej ukończył studia prawnicze w tej samej jednostce. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu i uzyskał tytuł radcy prawnego. Jest również sekretarzem zespołów oceniających Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Były członek Zarządu Samorządu Doktorantów UMK. Od początku studiów zaangażowany w działalność na rzecz społeczności akademickiej. W przeszłości aktywnie działał w samorządzie studenckim UMK oraz reprezentował studentów w organach kolegialnych uczelni. Był również m.in.: członkiem Rady Studentów Parlamentu Studentów RP, Przewodniczącym Forum Uniwersytetów Polskich oraz ekspertem PKA ds. studenckich. 

Obecnie pełni funkcję członka Rady Fundacji Scientia Thorunensia, która organizuje projekty dla studentów i doktorantów. Jest współautorem ogólnopolskiego portalu eDoktorant.pl.

Kandydaturę Wojciecha Kiełbasińskiego na Rzecznika Praw Doktoranta zgłosił Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Zainteresowania naukowe skupia wokół prawa o szkolnictwie wyższym i nauce. Interesuje się także prawem administracyjnym, prawem europejskim oraz prawem sportowym. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych. Prowadził wiele szkoleń związanych z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prywatnie fan spotu, a także kolekcjoner pamiątek sportowych. Posiada bogatą kolekcję autografów sportowców oraz koszulek meczowych.  


Rzecznik Praw Doktoranta:

Rzecznik Praw Doktoranta to osoba, której zadaniem jest stanie na straży praw doktorantabadanie sygnałów o podejrzeniu naruszenia praw doktorantów oraz ewentualne podejmowanie interwencji w razie stwierdzenia zaistnienia naruszeń praw doktorantów.

Rzecznik działa poprzez:

  • podejmowanie mediacji i działań wyjaśniających w sprawach indywidualnych (w tym występowanie, za zgodą zainteresowanego, wobec władz uczelni);
  • monitorowanie i wspieranie przestrzegania praw doktoranta;
  • opracowywanie i wydawanie sprawozdań i zaleceń w zakresie problemów z przestrzeganiem praw doktorantów;
  • organizowanie kampanii informacyjnych.

Pomoc prawna ze strony Rzecznika Praw Doktoranta jest nieodpłatna. Uprzejmie informujemy, że zapytania anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

Kontakt: rzecznik@krd.edu.pl

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta


Poprzednie kadencje

Rzecznik Praw Doktoranta
mgr Paweł Sobotko
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie