O nas

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów.

Art. 339 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)


Fot. Kamil Pudełko

 

 

Zespół

Zarząd

Zarząd

Pełnomocnicy Zarządu

Pełnomocnicy Zarządu

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Rada Doradcza

Rada Doradcza

Rzecznik Praw Doktoranta

Rzecznik Praw Doktoranta

Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele KRD w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Przedstawiciele KRD w Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poprzednie władze

Poprzednie władze

Przedstawiciele KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego

Przedstawiciele KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego

Komisje i zespoły

Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD

Zespołu ds. Promocji i Mediów KRD

Komisja Prawna

Komisja Prawna

Zespół ds. Eurodoc

Zespół ds. Eurodoc

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Zespół Rzecznika Praw Doktoranta

Biuro Prawne KRD

Biuro Prawne KRD

Zespół ds. Komunikacji

Zespół ds. Komunikacji

Zespół ds. Popularyzacji nauki

Zespół ds. Popularyzacji nauki

Zespół ds. Promocji

Zespół ds. Promocji

Zespół ds. Organizacji Wydarzeń

Zespół ds. Organizacji Wydarzeń

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Zespół ds. Zdrowia Doktorantów

Zespół ds. Zdrowia Doktorantów