Kwartalnik KRD

Kwartalnik był opracowywany w kadencji 2022
Kwartalnik opracowany został przez Krajową Reprezentację Doktorantów pod nadzorem Rzecznika Prasowego KRD – mgr inż. Jakub Zielonka. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres mailowy: jakub.zielonka@krd.edu.pl

***************************************************************************************************************

Kwartał I (Styczeń-Marzec):
Wersja Polska: POBIERZ (polish version)
Wersja Angielska: DOWNLOAD (english version)

Kwartał II (Kwiecień-Czerwiec):
Wersja Polska: POBIERZ (polish version)
Wersja Angielska: DOWNLOAD (english version)

Kwartał III (Lipiec-Wrzesień):
Wersja Polska: POBIERZ (polish version)
Wersja Angielska: SOON (english version)