XX Zjazd Delegatów KRD wybrał swoich przedstawicieli na kadencję 2024!


W ubiegły weekend (8-10.12.2023 r.) Delegaci Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Krakowie wybrali swoje władze na kolejną kadencję. Przewodniczący mgr inż. Michał Klimczyk (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza) ponownie uzyskał poparcie większości przedstawicieli środowiska doktoranckiego, dzięki czemu będzie przewodniczył KRD już drugą kadencję.

W skład Zarządu KRD zostali wybrani ponadto:

 • Barbara Pietrzyk-Tobiasz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • Katarzyna Kowalik – Uniwersytet w Białymstoku
 • Katarzyna Fedejko-Kaflowska – Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 
 • Jakub Szczepkowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 • Dominika Kurda – Uniwersytet Jagielloński
 • Anna Nieczaj – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

Najwyższy Zjazd wybrał również swoich przedstawicieli w Komisji Rewizyjnej KRD. W jej skład weszli:

 • Damian Kostyła – Politechnika Lubelska
 • Katarzyna Konończuk – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 
 • Aleksandra Wendorf – Uniwersytet Szczeciński 
 • Aleksandra Mroskowiak – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Ignacy Rogoń – Politechnika Gdańska 

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Uczelni biorących udział we współorganizacji Zjazdu: 

 • Jego Magnificencja dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Jarosław Górniak – Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • prof. dr hab. Paweł Lula – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał – Prorektor ds. Nauki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • dr inż. Marek Bauer – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Barbara Frączek, prof. AWF – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Anna Zachorowska-Mazurkiewicz prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Sebastian Kołodziejczyk prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Roman Skibiński, prof. UJ – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • dr hab. Stanisław Popek prof. UEK – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dziękujemy za wsparcie Członkom Prezydium Zjazdu w składzie: 

 • Małgorzata Kuczera (Przewodnicząca) – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Joanna Smolarczyk – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Aleksandra Lewandowska – Uniwersytet w Białymstoku
 • Adam Olszewski – Politechnika Gdańska
 • Jakub Baczyński-Keller – Politechnika Gdańska

Składamy serdeczne podziękowania współorganizatorom wydarzenia: 

 • Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
 • Rada Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
 • Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Akademi Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowskich

Pełni energii oraz nowych pomysłów wchodzimy w kolejną kadencję! Już wkrótce zaprosimy Was do aktywnej współpracy w Zespołach i Projektach KRD!

 fot. Kamil Pudełko

Zobacz posty