Ogłoszenie XX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów ogłasza XX Zjazd Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów, którego przedmiotem będzie w szczególności sprawozdanie kadencji 2023 oraz wybór organów kadencji 2024. Szczegółowe informacje dot. zjazdu znajdują się poniżej oraz będą systematycznie aktualizowane, o czym będziemy informować także drogą mailową (podmiotom, które dotychczas nie otrzymują korespondencji Krajowej Reprezentacji Doktorantów przypominamy o uzupełnieniu formularza kontaktowego: https://forms.gle/Fn7vFqt6crCzMy3R7)


Wszelkie pytania, uwagi lub ewentualne problemy prosimy zgłaszać niezwłocznie drogą mailową do organu zwołującego Zjazd – Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów (michal.klimczyk@krd.edu.pl). Po wyłonieniu Prezydium Zjazdu zostaną udostępnione również dane kontaktowe członków Prezydium.

Ogłoszenie Zjazdu: Ogłoszenie o zwołaniu XX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji
Doktorantów

Rejestracja delegatów i obserwatorów

Formularz rejestracji delegatów (do 28 listopada 2023 r.): https://forms.gle/gLkAToajWBX2Mf3F9

Załącznik – oświadczenie delegata: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – pdf

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – docx

Formularz rejestracji obserwatorów (do 28 listopada 2023 r.): https://forms.gle/rr8MNz4yGGUQ3pJw7

Załącznik – oświadczenie obserwatora: Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – pdf

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – docx

Konkurs do Prezydium Zjazdu

Wraz z ogłoszeniem Zjazdu ogłasza się nabór kandydatur na członków Prezydium Zjazdu:

Uchwała Zarządu: Uchwała Nr 32/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu do Prezydium XX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Załącznik 1: Załącznik nr 1 do uchwały nr 32/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 6 listopada 2023 r.

Załącznik – oświadczenie kandydata: Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego do Prezydium XX Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów do Prezydium Zjazdu (do 13 listopada 2023 r.): https://forms.gle/Hzv7zEXuHhW53ibX6

Informacja o wyborze Prezydium Zjazdu zostanie podana do wiadomości publicznej niezwłocznie po jego wyłonieniu, wraz z informacją o danych kontaktowych członków Prezydium.

Zgłoszenia kandydatur na Przewodniczącego KRD

Ponadto, otwarta zostaje możliwość zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów za pośrednictwem formularza on-line. Zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem formularza są dostępne dla organu zwołującego Zjazd oraz – po rozstrzygnięciu konkursu – dla Prezydium Zjazdu, spełniając wymogi statutowe w tym zakresie.

Formularz zgłoszeniowy kandydatów na Przewodniczącego KRD kadencji 2024 (do 28
listopada 2023 r.):
https://forms.gle/o2rnKhXPNGF4hkh77

Załącznik – oświadczenie kandydata na Przewodniczącego: Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – pdf

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o XX Zjeździe Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów – docx

Szczegółowe informacje organizacyjne

Szczegółowe informacje organizacyjne dot. Zjazdu będą systematycznie aktualizowane. Ramowy program Zjazdu zostanie zaprezentowany po jego wstępnym ustaleniu z udziałem Prezydium Zjazdu.

Komunikaty

Komunikat Prezydium Zjazdu z 17 listopada 2023 r.: 
Prezydium Zjazdu, w porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów, informuje, że podpisywanie dokumentów rejestracyjnych przez ePUAP jest formą dopuszczalną i akceptowaną przez Prezydium Zjazdu. 

Komunikat Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów z 15 listopada 2023 r.: Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów zawiadamia o wyborze Prezydium Zjazdu. Do Prezydium zostało powołanych trzech spośród trzech zgłoszonych kandydatów. 

Uchwała Nr 34/2023 Zarządu KRD z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyboru członków Prezydium XX Zjazdu Delegatów – pobierz

Kontakt z Prezydium możliwy jest za pośrednictwem korespondencji mailowej:

Kuczera Małgorzata: malgorzata.kuczera@krd.edu.pl

Olszewski Adam: adam.olszewski@krd.edu.pl

Smolarczyk Joanna: joanna.smolarczyk@krd.edu.pl

Zobacz posty