Laureaci Konkursu Środowiska Doktoranckiego ProDOK 2023 wyłonieni! 


W ubiegłą sobotę, 18 listopada 2023 roku, w trakcie uroczystej Gali wręczono statuetki zwycięzcom w Konkursie ProDok 2023 dla najbardziej prodoktoranckich inicjatyw minionego roku akademickiego, organizowanych przez samorządy doktorantów polskich ośrodków naukowych.

Celem głównym Konkursu Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023 stało się motywowanie i uhonorowanie aktywności samorządów doktoranckich tworzących Krajową Reprezentację Doktorantów oraz innych osób i podmiotów, które wykazały się istotnym działaniem wspierającym rozwój środowiska doktoranckiego, w tym w szczególności podmiotów prowadzących kształcenie w szkołach doktorskich. 

Doktoranci to niekwestionowani liderzy Wspólnoty Akademickiej, którzy w mijającym roku pobili rekordy wszechczasów w podjętych działaniach. Świadczy o tym liczba zgłoszeń konkursowych, która sięgnęła prawie 130 przesłanych wniosków! Konkurs rozstrzygnęła Kapituła Konkursowa oceniająca, złożona z przedstawicieli porozumień międzypodmiotowych działających we współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Członkowie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. 

Prezentujemy Zwycięzców w poszczególnych kategoriach: 

Kategoria Aktywny Samorząd Doktorantów – Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej

Kategoria Skuteczny Samorząd Doktorantów – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej

Kategoria Dynamiczny Start – Zachodniopomorskie Porozumienie Doktorantów

Kategoria Projekt Naukowy – Monografia Naukowa „Status Doktorantów w Ustawie 2.0”

Kategoria Wydarzenie – Projekt „Zdrowy Senior” – Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kategoria Szkoła Doktorska – Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Szkoła Doktorska Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Kategoria Otwarci na Świat – Instytut Fizyki Jądrowej Im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Swoją obecnością zaszczycili wydarzenie niezwykli goście: 

– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

– prof. dr hab. Zbigniew Marciniak – Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego kadencji 2018-2021

– prof. dr hab. Jerzy Woźnicki – Prezes Fundacji Rektorów Polskich 

– prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek – członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk

– prof. dr hab. Wiesław Banyś – członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

– Maciej Grześkowiak – Główny Koordynator ds. Współpracy Strategicznej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, obecny także w imieniu Profesora Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich

– Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Edukacji i Nauki

– Anna Białek – Naczelnik Wydziału Podstawowych Praw i Wolności w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

– prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej

– dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ – Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji Politechniki Śląskiej

– prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko – Prorektor ds. Studiów i Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

w Katowicach

– prof. dr hab. inż. Bożena Skołud – Dyrektor Szkoły Doktorów Politechniki Śląskiej

– prof. dr hab. n. med. Agata Stanek – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

– prof. dr hab. Alina Dudkowiak – Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej

– Mateusz Grochowski – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2021-2022

– Dominik Leżański – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2019 – 2020

– Tomasz Tokarski – Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej kadencji 2017-2018

– Natalia Stachura – Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz Jakub Jeromin – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Niezależnego Zrzeszenia Studentów ds. Partnerów

Nagrody specjalne za wielką życzliwość i wieloletnie, wszechstronne wsparcie środowiska doktoranckiego oraz budowanie atmosfery dialogu i jedności akademickiej otrzymali:

– prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

– prof. dr hab. Zbigniew Marciniak

– prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

– prof. dr hab. Jerzy Woźnicki

Nagrodę specjalną za nieocenione wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także przekazane doświadczenia i porady, bezcenne dla rozwoju i wzmacniania podmiotowości KRD we Wspólnocie Akademickiej otrzymał mgr Dominik Leżański. 

Dziękujemy Gospodarzom oraz Partnerom wydarzenia, dzięki którym przedstawiona formuła miała podniosły charakter, podkreślający istotność omawianych inicjatyw: 

Gospodarze:

– Politechnika Śląska w Gliwicach

– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Partnerzy:

– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

– Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

– Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych 

– Związek Banków Polskich – Bankowcy dla Edukacji

Zobacz posty