Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza konkurs na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza konkurs na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2024 – 2025. Konkurs dotyczy wyboru 2 osób.

Zasady naboru

Zasady naboru określone są w ogłoszeniu konkursowym stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu. Zgłoszenia należy przesłać do Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów na adres michal.klimczyk@krd.edu.pl do 29 grudnia 2023 r. Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: „Konkurs – przedstawiciel doktorantów w RGNiSW”.

Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Krajowa Reprezentacja Doktorantów z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 12 lok. 6 w Warszawie. Dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z RODO kandydat ma prawo dostępu do danych oraz do ich poprawiania.

Załączniki

  1. Uchwała Nr 35/2023 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na przedstawicieli doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  2. Ogłoszenie konkursowe na przedstawiciela doktorantów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zobacz posty