Konkurs Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023


Szanowne Koleżanki i  Szanowni Koledzy,

serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Konkursu Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023. Cel, jaki przyświeca Konkursowi Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023 to przede wszystkim zapewnienie warunków równej, koleżeńskiej i pro-rozwojowej rywalizacji. Pozostajemy w nadziei, iż będzie on również okazją do dokonania przeglądu inicjatyw środowiskowych oraz wyróżnienia aktywności, inspirujących na przyszłość. Wszystkim zgłaszającym życzymy powodzenia oraz lekkości pióra przy formułowaniu wniosków!

Zachęcamy do kreatywnego podejścia w dokonywanych zgłoszeniach – należy pamiętać, iż będą one rozpatrywane przez Kapitułę Konkursową, która wyboru zwycięzców dokona w głosowaniu tajnym. Szczegółowe informacje związane z Konkursem zostały przedstawione w Regulaminie dostępnym na stronie internetowej krd.edu.pl.

W razie pytań lub niejasności związanych ze zgłoszeniami, zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem Katarzyny Fedejko-Kaflowskiej: katarzyna.fedejko@krd.edu.pl.

Z wyrazami szacunku oraz życzeniami pomyślnego udziału

Formularz zgłoszeniowy ProDok (załącznik nr 1 do Regulaminu): https://forms.gle/JLTSfU662BS9C7GW9
Regulamin Konkursu ProDok 2023: pobierz

Laureaci zostaną uhonorowani 18 listopada 2023 roku w trakcie Gali Środowiska Doktoranckiego ProDok 2023, której będzie współtowarzyszył jubileusz XV-lecia Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. 

Partnerzy wydarzenia: 

– Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych – http://pdut.krd.edu.pl
– Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – NAWA – https://nawa.gov.pl
– Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – https://nzb.pl
– Związek Banków Polskich – Bankowcy dla edukacji – https://bde.wib.org.pl

Zobacz posty